ComHouse as – Preus Holding as

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Butikkdrift med hovedvekt på salg av mobiltelefoner, abonnement og fotoprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ComHouse as (org.nr. 988755656), oppkjøp av Preus Holding as (org. nr. 950355832)