Comverse Inc – Netcentrex S.A

Berørte markeder ikon Berørte markeder: interaktive kommunikasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Comverse Inc (org.nr. 04-3398741, USA), oppkjøp av Netcentrex S.A (org.nr. RCS Paris B 421412172, Frankrike).Meldt til Konkurransetilsynet