Connex Norge AS – AS Gråkallbanen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for trikker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Connex Norge AS (org.nr. 980 885 526), kjøp av 75 prosent av aksjene i AS Gråkallbanen (org.nr. 954 653 137).Meldt til Konkurransetilsynet