Consolidated Holdings A/S – Ementor ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Consolidated Holding A/S (dansk CVR-nr. 35-42-20-13), kjøp av 32 prosent av aksjene i Ementor ASA (org.nr. 920 237 126).Meldt til Konkurransetilsynet