ConsultIT AS og eScienza AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgivningstjenester knyttet til IKT og prosjektledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom ConsultIT AS (org.nr. 983 020 348) og eScienza AS (org.nr. 881 689 812).Meldt til Konkurransetilsynet