Contiga AS – Bygg-Element Stjørdal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for betongelementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Contiga AS (org.nr. 971 507 837), oppkjøp av Bygg-Element Stjørdal AS (org.nr. 937 850 255).Meldt til Konkurransetilsynet