Contiga AS – Nor Element AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og leveranse av betongelementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Contiga AS (org. nr. 971507837) erverver 50 % av aksjene i Nor Element AS (org. nr. 963978286)