Contiga AS – Nor Element AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betongelementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Contiga AS (org. nr. 971507837) erverver enekontroll over aksjene i Nor Element AS (Org. nr. 963978286)