Coop Eiendom AS – Norsk Bransjesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Investering i, utvikling og drift av handels- og servicevirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Eiendom AS (org. nr. 988445177) erverver kontroll i Norsk Bransjesenter AS (org. nr. 987348305)