Coop Finnmark BA og Coop Hasvik BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for dagligvarer og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Coop Finnmark BA (org.nr. 981 397 568) og Coop Hasvik BA (org.nr. 950 047 186).Meldt til Konkurransetilsynet