Coop Finnmark SA – Coop Porsanger SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Finnmark SA (org. nr. 981397568) fusjonerer med Coop Porsanger SA (org. nr. 947440241)