Coop Helgeland – Coop Midt-Norge

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.08.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Helgeland (org.nr. 947 458 280) fusjonerer med Coop Midt-Norge (org.nr. 938 786 054)