Coop Inn-Trøndelag BA og Coop Inderøy BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for dagligvarer, klær, manufaktur, glass og stentøy, elektro, byggevarer og rørleggervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Coop Inn-Trøndelag BA (org.nr. 938 548 005) og Coop Inderøy BA (org.nr. 912 959 279).Meldt til Konkurransetilsynet