Coop Inn-Trøndelag BA og Coop Snåsa BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvarer, detaljhandel og byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Coop Inn-Trøndelag BA (org.nr. 938 548 005) og Coop Snåsa BA (org.nr. 950 346 205).Meldt til Konkurransetilsynet