Coop Innlandet SA – Coop Tesam SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Innlandet SA (org. nr. 979419287) fusjonerer med Coop Tesam SA (org. nr. 947552287)