Coop Midt-Norge SA / Boligbyggelaget TOBB – Jakobsliveien 51 i Trondheim kommune

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.02.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Midt-Norge SA (org.nr. 938 786 054) og Boligbyggelaget TOBB (org.nr. 946 629 243) erverver felles kontroll over Jakobsliveien 51, gnr. 17, bnr 433 i Trondheim kommune