Coop Møre BA og Coop Sunnylven BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for dagligvarer og varehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Coop Møre BA (org.nr. 950 403 586) og Coop Sunnylven BA (org.nr. 954 323 250).Meldt til Konkurransetilsynet