Coop Nordvest SA / HS Eigedomsutvikling AS – Setrevegen 2 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsforvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2024

Status ikon Status: Under behandling

Coop Nordvest SA (org.nr. 942 763 654) og HS Eigedomsutvikling AS (org.nr. 999 615 252) erverver hver 50 % av aksjene i Setrevegen 2 AS (org.nr. 912 277 917)