Coop Norge Eiendom AS / Coop Hordaland SA – Åsane Utvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.01.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Norge Eiendom AS (org.nr. 988445177) og Coop Hordaland SA (org.nr. 982594421) erverver felles kontroll over Åsane Utvikling AS (org.nr. 992873760)