Coop Norge Eiendom AS – Lumberveien 9 AS – konkurranseloven § 18

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forvaltning og utleie av næringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.04.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Norge Eiendom AS (org.nr. 988 445 177) erverver 50 % av aksjene i Lumberveien 9 AS (org.nr. 944 452 567)