Coop Norge Eiendom AS/Coop Sørvest SA – Nedremarka Eiendom AS/FKRA Bryne Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Norge Eiendom AS (org.nr. 988445177) og Coop Sørvest SA (org.nr. 966833300) får felles kontroll i Nedremarka Eiendom AS (org.nr. 986307370) og FKRA Bryne Eiendom AS (org.nr. 914718929)