Coop Norge Handel AS – ICA Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Coop Norge Handel AS (org. nr. 961271460) erverver 100 % av aksjene i ICA Norge AS (org. nr. 931186744)