Coop Norge Industri AS – Tradeway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og salg av lys, servietter og rengjøringsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Norge Industri AS (org. nr. 982722411) kjøper aksjer i Tradeway AS (976462920)