Coop Midt-Norge SA – Coop Frosta SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Frosta SA (org.nr. 911 855 135) fusjoneres inn i Coop Midt-Norge SA (org.nr. 938 786 054)