Coop Oppdal BA – Lundemo Samvirkelag & Mølle

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Oppdal BA ( org. nr. 939234616) fusjonerer med Lundemo Samvirkelag & Mølle (org. nr. 950509465)