Coop Oppdal BA og Lundemo Samvirkelag & Mølle

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Oppdal BA (org.nr. 939234616) fusjonerer med Lundemo Samvirkelag & Mølle (org.nr. 950509465)