Coop Ringerike BA og Coop Valdres BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet og byggvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Coop Ringerike BA (org.nr. 915 402 356) og Coop Valdres BA (org.nr. 851 703 322).Meldt til Konkurransetilsynet