Coop Romerike BA – Coop Knai BA og Coop Rustad BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Romerike BA (org.nr. 982 793 688), oppkjøp av Coop Knai BA (org.nr. 953 623 064) og Coop Rustad BA (org.nr. 954 292 223).Meldt til Konkurransetilsynet