Coop Sambo SA – Coop Fauske SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Sambo SA (org nr. 946231819) fusjonerer med Coop Fauske SA (org. nr 838643442)