Coop Steinkjer BA og Coop Sør-Flatanger BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Coop Steinkjer BA (org.nr. 947 772 082) og Coop Sør-Flatanger BA (org.nr. 847 102 802).Meldt til Konkurransetilsynet