Coop Steinkjer BA og Coop Stod BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvarer og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Coop Steinkjer BA (org.nr. 947 772 082) og Coop Stod BA (org.nr. 950 277 947).Meldt til Konkurransetilsynet