Coop Vest SA – Coop Høyanger BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Vest SA (org. nr. 938586357) fusjonerer med Coop Høyanger BA (org. nr. 957166725)