Coop Vestfold og Telemark BA – Coop Gransherad

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coop Vestfold og Telemark BA (org.nr. 947 456 415), oppkjøp av Coop Gransherad (org.nr. 953 947 706).Meldt til Konkurransetilsynet