Coop Vestviken SA – Smart Club AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Vestviken SA (org nr 950264799) kjøper Smart Club AS`(org.nr.992779381) dagligvarevirksomhet på Slependen i Asker kommune