Cooper Cameron Corporation – Dresser, Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for ventiler for olje- og gassmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cooper Cameron Corporation (org.nr. 1-13884, USA), oppkjøp av Dresser, Inc. (org.nr. 75-2795365, USA).Meldt til Konkurransetilsynet