Coor Service Management AB – Arcus Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vakthold, resepsjon, posthåndtering, sentralbord, kantine, renhold og byggeservice

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coor Service Management AB (svensk org.nr. 556084-6783), oppkjøp av den interne servicevirksomheten i Arcus Gruppen AS (org.nr. 974 476 053).Meldt til Konkurransetilsynet