Cowi AS – A-Tek AS Ingeniørfirma

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivende ingeniørfirma

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cowi AS (org. nr. 979364857) erverver 100 % av aksjene i A-Tek AS Ingeniørfirma (org. nr. 928098656)