Cowi AS – Aadnesen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgivning innen ingeniørteknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cowi AS (org.nr. 979 364 857), oppkjøp av virksomheten i Aadnesen AS (org.nr. 961 003 180).Meldt til Konkurransetilsynet