Cowi AS – Aquateam, Norsk vannteknologi senter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgiving, forskning og utvikling innen miljøsektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cowi AS (org. nr. 979364857) kjøper aksjer i Aquateam, Norsk vannteknologi senter AS (org. nr. 934990994)