Cowi AS – Optikon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivning innen ingeniørteknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cowi AS (org.nr. 979364857), oppkjøp av Optikon AS (org.nr. 977088305).