Cowi AS – Skansen Consult AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivende ingeniører

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cowi AS (org. nr. 979364857) kjøper aksjer i Skansen Consult AS (org. nr. 871592802)