Creditinform AS – Secana AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kredittinformasjon og tilgrensende tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Creditinform AS (org.nr. 881 917 122), oppkjøp av Secana AS (org.nr. 987 069 252).Meldt til Konkurransetilsynet