Creditinform AS – Segmenta AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markeder oppgis å være blant annet kreditt- og markedsinformasjon samt markedsanalyser og konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Creditinform AS (org.nr. 881 917 122), oppkjøp av Segmenta AS (org.nr. 965 218 971). Creditinform AS er et heleid datterselskap av det danske Experian AS, som igjen eies av det britiske selskapet GUS plc.Meldt til Konkurransetilsynet