Credo Invest Nr 17 AS – MMC First Process AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: systemer for transport, avkjøling og frysing av levende fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.06.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Credo Invest Nr 17 AS (org.nr. 921885350) overtar kontroll over MMC First Process AS (org.nr. 979329903)