Creuna AS – Cobra AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulentvirksomhet innen branding, design og IT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Creuna AS (org. nr. 877530582) fusjonerer med  Cobra AS (org. nr. 979950357)