Curato AS – Sentrum Røntgeninstitutt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Medisinsk radiologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Curato AS (org. nr. 891408382) erverver alle aksjene i Sentrum Røntgeninstitutt AS (org. nr. 918041958)