Daldata Oslo AS – Sarepta Software AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IKT. Salg av tjenester knyttet til ERP-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Daldata Oslo AS (org.nr. 990684529), oppkjøp av Sarepta Software AS (org.nr. 975901491)