Dalema Drift AS – Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljsalg av bolig- og interiørartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Dalema Drift AS (org.nr. 921 109 164) erverver 100 % av aksjene i Kremmerhuset Ting & Sånt AS (org.nr. 975 965 120)