Dalhoff Larsen & Horneman AS – Karl Ljungberg AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dalhoff Larsen & Horneman AS (dansk CVR-nr. 34-41-19-13), oppkjøp av Karl Ljungberg AB (svensk org.nr. 556030-6861).Meldt til Konkurransetilsynet