Dalkia AB – Eidsiva Servicepartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift av fjernvarmenett, leveranse av prosessvann og rensestasjon for industrielt avfallsvann

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dalkia AB (org. nr. 556619-6779, Sverige) kjøper avdelingen Infrastruktur & Miljøservice med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Eidsiva Servicepartner AS (org. nr. 982774500)